Φορτοεκφόρτωση και ασφαλής φύλαξη των προϊόντων σας με δικό μας προσωπικό και μέσα.

 •        Αποθήκευση – Φύλαξη
 •        Διαχείριση εμπορευμάτων
 •        Προετοιμασία και διαλογή
 •        Ανασυσκευασία
 •        Ομαδοποίηση
 •        Picking
 •        Διαχείριση επιστροφών είτε για υγιές είτε για κατεστραμμένο εμπόρευμα
 •        Φορτοεκφόρτωση
 •        (FIFO, LIFO, κ.λπ.)
 •        Ασφάλιση εμπορευμάτων
 •        Χώροι γραφείων (εάν χρειαστούν)