Είμαστε η Bilios Ferro Logistics και από το 1985 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που βελτιώνουν το δικό σας service και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας. Λειτουργούμε ως ο καλύτερος σύμβουλος στο Customer Service των πελατών μας, αποθηκεύοντας, διακινώντας και παραδίδοντας τα προϊόντα σας σε ανταγωνιστικό κόστος, χρόνο και εξυπηρέτηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υπερέχουμε στα δυνατά σημεία! Τα πλεονεκτήματα στη συνεργασία με την Bilios Ferro Logistics πηγάζουν από τη θέση, τα οχήματα, τα κτίρια, το ανθρώπινο δυναμικό και την ιστορία μας.

  •  Απόλυτη εξειδίκευση σε εταιρίες εμφιαλωμένων ποτών και τροφίμων και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
  •  Μεγάλη εμπειρία και παρουσία 30 χρόνων
  •  Προνομιακή θέση των εγκαταστάσεών μας στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη
  •  Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, που οφείλονται στην ομοιογένεια του πελατολογίου
  •  Απλότητα στην τιμολόγηση, ολοκληρωμένα συστήματα στην λογιστική υποστήριξη
  •  24ωρο service
  •  Μακροχρόνιες συνεργασίες με τις καλύτερες εταιρίες στους κλάδους τους

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΤΟΛΟΣ

Μιλάμε από θέση ισχύος και λειτουργούμε με βάση ένα κομβικό σημείο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη με άνετη πρόσβαση στις εθνικές οδούς, στα Πρακτορεία μεταφορών προς την Περιφέρεια,  στο λιμάνι του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, Πειραιά και περιχώρων.

Η κατασκευή, η λειτουργικότητα και εργονομία, η συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές υγιεινής, θερμοκρασίας, ασφάλειας όσο και η τοποθεσία και 24ωρη φύλαξη καθιστούν τις εγκαταστάσεις της Bilios Ferro Logistics προνομιούχες από κάθε άποψη για την υποδοχή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων.

Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών – αυτοκινήτων από 3 έως και 42 τόνους, καθώς και μόνιμα συμβεβλημένα δημόσιας χρήσης φορτηγά

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΜΠΙΛΙΟΣ LOGISTICS ΙΚΕ

Η επιχείρηση «ΜΠΙΛΙΟΣ LOGISTICS ΙΚΕ» δραστηριοποιείται στο εμπόριο, αποθήκευση – διανομή για λογαριασμό τρίτων, τυποποιημένων τροφίμων ξηρής αποθήκευσης.

Βασική αρχή και δέσμευση της επιχείρησης «ΜΠΙΛΙΟΣ LOGISTICS ΙΚΕ», αλλά και φιλοσοφία της Διοίκησης και κάθε εργαζομένου, είναι η πλήρης ικανοποίηση κάθε πελάτη, η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών από πλευράς κόστους, χρόνου και εξυπηρέτησης που παρέχει καθώς επίσης η διασφάλιση της ποιότητας & ασφάλειας των προϊόντων που διακινεί.

Για να το επιτύχει αυτό η επιχείρηση «ΜΠΙΛΙΟΣ LOGISTICS ΙΚΕ»:

Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 22000:2018, τα οποία και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν επίπτωση στην ποιότητα υπηρεσιών & στην ασφάλεια των προϊόντων.

Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ποιότητα υπηρεσιών & ασφάλειας των τροφίμων.

Θέτει στόχους για την πολιτική ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων, οι οποίοι αναλύονται στην Ανασκόπηση του Συστήματος.

Συνεργάζεται στενά και με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου τροφίμων, με στόχο της προστασία της υγείας του τελικού καταναλωτή.

Ανασκοπεί την πολιτική ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων, ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού της, ώστε να προάγουν την κουλτούρα για την ποιότητα των υπηρεσιών και την ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.

Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και η ασφάλεια των τροφίμων.

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ